Biến tần

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
FR-D740-0.4K,
0 đ

công suất 5,5 (Hp), 9,1 (Kw), 12 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s