Relay bảo vệ và điều khiển cảm biến

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
RM4TR34
0 đ

Chỉnh 0.1...10S

400V 50/60HZ

RM4TR32
0 đ

Chỉnh 0.1...10S

380..500V, 50/60HZ