CADIVI - 1021008

Dây điện đồng bọc nhựa 1 lõi cứng VC-4.0(F2.24)-450/750V
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu