CADIVI - 1021116

Dây điện bọc nhựa 1 ruột đồng mềm VCm-35 (7x40/0.4)
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu