CADIVI - 1040102

Cáp điện 1 ruột đồng vỏ nhựa CV-1.5 (7/0.52) 450/750V
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu