CADIVI - 1050206

Cáp điện CVV-2x1.5 (2x7/0.52) 300/500V
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu