LEGRAND - 402318

MCB RX3 1P 50A 6kA 230/400V
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu