LS - MT-150

Rơ le nhiệt (95-130A) dùng cho MC-130a và MC-150a

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
MT-150
0 đ

Dùng cho contactor MC-130a & MC-150a