MENENKES - 7605

Ổ cắm có khóa liên động 16A – 4P – 400V – 6H – IP44
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết