MITSUBISHI - FR-D720S

Biến tần 1P- 220 - 240 VAC Công suất : 0.3 - 4 kw

Biến tần – Inverter Mitsubishi FR -D740 được với dải công suất từ 0.4 đến 15 HP với nguồn cấp 3 pha 380 đến 480 VAC

Thông số kỹ thuật tương ứng với mã biến tần trong họ FR-D740:

FR-D740-0.4K, công suất 0,4 (Hp), 0,9 (Kw), 1,2 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-0.75K, công suất 0,75 (Hp), 1,7 (Kw),  2,2 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-1.5K, công suất 1,5 (Hp), 2,7 (Kw), 3,6 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-2.2K, công suất 2,2 (Hp), 3,8 (Kw), 5 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-3.7K, công suất 3,7 (Hp), 6,1 (Kw), 8 (A), khả nang quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-5.5K, công suất 5,5 (Hp), 9,1 (Kw), 12 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-7.5K, công suất 7,5 (Hp), 12,2 (Kw), 16 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-11K, công suất 11 (Hp), 17,5 (Kw), 23 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

FR-D740-15K, công suất 15 (Hp), 22,5 (Kw), 29,5 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
FR-D740-0.4K,
0 đ

công suất 5,5 (Hp), 9,1 (Kw), 12 (A), khả năng quá tải 150% trong 60s, 200% trong 0.5s