MITSUBISHI - NF125-SGV

MCCB 3P (16~20- 20~25- 25~32- 32~40- 35~50- 45~63- 56~80- 70~100- 90~125)A 36KA
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết