Omron - E2K-C25MY1-2M

Cảm biến điện dung- Ø34mm- KC 25mm- 100-240VDC- NO
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu