Omron - E52MY-CA30C D6.3MM SUS316

Cảm biến nhiệt độ Thermcouple- dài 300mm-  
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu