Paragon - PHBF420AL (FCN007)

Bộ đèn cao áp treo trần 1 x E40- 250W Metal
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
PHBF420AL
0 đ

Bao gồm chấn lưu, kích tụ, Bóng Metal 250W