Paragon - PIFE118 / PCN1819(V)

Bộ máng đèn công nghiệp 1 bóng x 0.6m
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
PIFE118
0 đ

Vòm bằng thép sơn tĩnh điện

Bao gồm chấn lưu, con mồi, bóng