Paragon - PRDA115E27 (DLA4.5”)

Bộ đèn lon downlight gắn âm 1 x E27- 4.5
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
PRDA115E27
0 đ

Bao gồm 1 bóng conpact 15W