Paragon - PSDB160E272 (DLK1155)

Bộ đèn lon downlight gắn nổi 2 x E27
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
PSDB160E272
0 đ

bao gồm 2 bóng Conpact 9W