Paragon - PSFB236 (PQN3627S)

Bộ máng đèn xương cá lắp nổi 2 bóng x 1.2m
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
PSFB236
0 đ

Máng đèn lắp nổi thanh ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm phản quang