PCE - F014-6

Phích cắm 16A - 4P - 400V - 6H - IP44

Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết