PCE - F023-6

Phích cắm 32A - 3P - 230V - 6H - IP44
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết