RD - HPS-ED-400W/220

Bóng đèn cao áp Natri 400W- đầu đèn E40
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết
Không có dữ liệu