SCHNEIDER - PKE16M423

Phích cắm 3P 16A 230V IP44
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết