SCHNEIDER - PKF16G434

Ổ cắm gắn âm dạng thẳng 4P 16A 400V IP44
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết