SCHNEIDER - PKF16W423

Ổ cắm gắn nổi 3P 16A 230V IP 44
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết