SCHNEIDER - PKF16W734

Ổ cắm gắn nổi 4P 16A 400V IP67
Mã sản phẩm
Tên sản phẩm
Giá bán
Chi tiết